Kolari Vacation Rentals

Icon
Icon
Icon
Palovaarankaarre 17
Icon

Palovaarankaarre 17

3 Bedrooms
0 Bathroom
$2035 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs d58 /palovaarankaarre 11b
Icon

Lomaylläs d58 /palovaarankaarre 11b

2 Bedrooms
0 Bathroom
$2035 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs maja, palovaarankaarre 6 a
Icon

Lomaylläs maja, palovaarankaarre 6 a

2 Bedrooms
0 Bathroom
$1168 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs b26 /palovaarankaarre 8 a
Icon

Lomaylläs b26 /palovaarankaarre 8 a

2 Bedrooms
0 Bathroom
$975 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs b39 /suppapolku 6b
Icon

Lomaylläs b39 /suppapolku 6b

2 Bedrooms
0 Bathroom
$1121 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs b19 / palovaarankaarre 2 b
Icon

Lomaylläs b19 / palovaarankaarre 2 b

2 Bedrooms
0 Bathroom
$1345 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs a 13 / hotellintie 1 a
Icon

Lomaylläs a 13 / hotellintie 1 a

2 Bedrooms
0 Bathroom
$1223 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Lomaylläs maja/keloluppo
Icon

Lomaylläs maja/keloluppo

2 Bedrooms
0 Bathroom
$141 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Neljä vuodenaikaa a1/karpalo
Icon

Neljä vuodenaikaa a1/karpalo

1 Bedroom
0 Bathroom
$199 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Luostakka iso
Icon

Luostakka iso

7 Bedrooms
0 Bathroom
$4416 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Luostakka small
Icon

Luostakka small

1 Bedroom
0 Bathroom
$1611 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Neljä vuodenaikaa b6
Icon

Neljä vuodenaikaa b6

1 Bedroom
0 Bathroom
$1101 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Ylläshuili 2
Icon

Ylläshuili 2

3 Bedrooms
0 Bathroom
$1568 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Sinikuono
Icon

Sinikuono

3 Bedrooms
0 Bathroom
$356 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Miilumaja
Icon

Miilumaja

3 Bedrooms
0 Bathroom
$1595 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Klasun maja b
Icon

Klasun maja b

2 Bedrooms
0 Bathroom
$1534 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Klasun maja a
Icon

Klasun maja a

2 Bedrooms
0 Bathroom
$1534 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Yllästys 6
Icon

Yllästys 6

1 Bedroom
0 Bathroom
$1026 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Karpalo
Icon

Karpalo

3 Bedrooms
0 Bathroom
$2602 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Ylläsriekko / itätupa
Icon

Ylläsriekko / itätupa

1 Bedroom
0 Bathroom
$1357 / night
(excl. fees & taxes)
    21 – 40 Rentals