Lapinlahti Vacation Rentals

Icon
Icon
Icon
Kuoppamäki
Icon

Kuoppamäki

1 Bedroom
0 Bathroom
$513 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Kelo-kolo
Icon

Kelo-kolo

2 Bedrooms
0 Bathroom
$617 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Palokärki
Icon

Palokärki

3 Bedrooms
0 Bathroom
$639 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Pääsky
Icon

Pääsky

1 Bedroom
0 Bathroom
$313 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Västäräkki
Icon

Västäräkki

1 Bedroom
0 Bathroom
$263 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Teeri
Icon

Teeri

2 Bedrooms
0 Bathroom
$412 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Kuikka
Icon

Kuikka

2 Bedrooms
0 Bathroom
$438 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Pihalintu
Icon

Pihalintu

1 Bedroom
0 Bathroom
$277 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Suviranta
Icon

Suviranta

1 Bedroom
0 Bathroom
$533 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Vastaniemi
Icon

Vastaniemi

1 Bedroom
0 Bathroom
$660 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Käenpesä
Icon

Käenpesä

1 Bedroom
0 Bathroom
$431 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Tuliniemi
Icon

Tuliniemi

1 Bedroom
0 Bathroom
$812 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Kissaniemi
Icon

Kissaniemi

1 Bedroom
0 Bathroom
$469 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Ruokovirran mökki
Icon

Ruokovirran mökki

2 Bedrooms
0 Bathroom
$569 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Piharanta
Icon

Piharanta

1 Bedroom
0 Bathroom
$191 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Kuusenkatve
Icon

Kuusenkatve

1 Bedroom
0 Bathroom
$1105 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Iltarusko
Icon

Iltarusko

2 Bedrooms
0 Bathroom
$578 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Oriaho
Icon

Oriaho

4 Bedrooms
0 Bathroom
$841 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Liisakallela
Icon

Liisakallela

2 Bedrooms
0 Bathroom
$492 / night
(excl. fees & taxes)
Icon
Icon
Icon
Tahkomäki
Icon

Tahkomäki

3 Bedrooms
0 Bathroom
$827 / night
(excl. fees & taxes)
    1 – 20 Rentals